Noves tecnologies i activisme a l’Amazones

Tribus Amazones
Foto via National Geographic

Un dels grans problemes de les tribus més aïllades de l’Amazones és que les fronteres de les seves terres no estan oficialment delimitades, de manera que estan contínuament amenaçades per les empreses petrolíferes, les papereres, les guerres vinculades a la droga i l’agricultura. Diversos grups activistes han decidit equipar i instruir als indígenes en l’ús de les tecnologies de informació geogràfica (com GPS i Google Maps), així com de mòvils equipats amb Android, per tal de que puguin documentar de forma exacta, primer, quines són les fronteres exactes de les seves terres i, segon, informar de les violacions que es produeixen de la seva propietat.

L’Amazon Conservation Team és un dels grups que lluiten per la protecció de territoris de l’Amazones compartis per Surinam, Colòmbia i Brazil. En un dels seus projectes, i amb l’ajuda del govern brasileny i de 18 tribus diferents, estan mapejant milions d’hectàrees de terreny amazònic. Els mes joves de la tribu aprenen ràpid l’ús de les noves tecnologies i ajuden a detectar problemes que són molt complicats de veure a nivell de terra, però fàcils de localitzar a partir de imatges d’alta resolució de Google Earth, com una mina il·legal o tala d’arbres no controlada.

Un dels elements d’aquest projecte és que ajuden tant a defensar l’entorn dels atacs furtius com a crear un pont entre diverses generacions d’indígenes: el coneixement profund del medi que tenen els avis ara és útil combinat amb l’ús de noves tecnologies que dominen els néts.

De totes maneres, en alguns països amb democràcies lleugeres, ja s’estan creant lleis per tal de que aquest fenòmen no tingui cap efecte. A Filipines i Malàsia els governs ja han firmat lleis conforme aquests mapes creats amb noves tecnologies no tenen validesa oficial a no ser que els firmi un tècnic certificat. Evidentment, cap dels indígenes ni dels activistes són tècnics certificats, perque aquestes certificacions només les concedeix el Govern.

Article original a National Geographic (en anglès)